Storsjön Runt drivs genom Storsjön Runt AB i samarbete med Tandsbyns IF

Storsjön Runt AB
HYGGESVÄGEN 44
831 48  ÖSTERSUND

Orgnummer: 556969-8268

För generell information gällande Storsjön Runt 2017
Kontakta oss på
E-post: info@storsjonrunt.se
Web: storsjonrunt.se
FB: facebook.com/storsjonrunt
Twitter: @storsjonrunt.se
Instagram: @storsjonrunt

Kontaktpersoner
Thomas Berglöf
+46 730-413151

Peter Berglöf
+46 70-3269616